TFTP Checker
#1
السلام عليكم 
 بريمج صغير يقوم بتحميل الملفات صنعته بغية تجريب هدا البروتوكول (TFTP) ربما يفيد الاخوة بالتوفيق  Big Grin
PHP كود :
program TFTPChecker;

{
$APPTYPE CONSOLE}
{
$R *.res}

uses
  System
.SysUtilsIdTrivialFTPClasses;

procedure GetData(IPListConfigListstringTimeOutinteger);
var
 
 IPConfigTStringList;
 
 ijinteger;
 
 uTFTPTIdTrivialFTP;
 
 MSTMemoryStream;
begin
  try
    IP 
:= TStringList.Create;
 
   Config := TStringList.Create;
 
   uTFTP := TIdTrivialFTP.Create(nil);
 
   MS := TMemoryStream.Create;
 
   try
      IP
.LoadFromFile(IPList);
 
     Config.LoadFromFile(ConfigList);
 
     for j := 0 to Config.Count do
 
     begin
        for i 
:= 0 to IP.Count do
 
       begin
          try
            uTFTP
.Host := IP.Strings[i];
 
           uTFTP.Port := 69;
 
           uTFTP.ReceiveTimeout := TimeOut;
 
           uTFTP.Active := True;
 
           uTFTP.Get(Config.Strings[j], MS);
 
           CreateDir(ExtractFilePath(ParamStr(0)) + 'download');
 
           MS.SaveToFile(ExtractFilePath(ParamStr(0)) + 'download' '\' +
              IP.Strings[i] + '
_' + Config.Strings[j]);
            Writeln(IP.Strings[i] + ' 
 ' + Config.Strings[j] + ' ... OK!');
          except
            Writeln(IP.Strings[i] + ' 
 ' + Config.Strings[j] + ' ... ERROR!');
            Continue;
          end;
        end;
      end;
      Writeln('
Done!.');
      Readln;
    finally
      IP.Free;
      Config.Free;
      uTFTP.Free;
      MS.Free;
    end;
  except
  end;
end;

begin
  if (ParamStr(1) <> '') and (ParamStr(2) <> '') and (ParamStr(3) <> '') then
  begin
    GetData(ParamStr(1), ParamStr(2), StrToInt(ParamStr(3)));
  end
  else
  begin
    Exit;
  end;

end. 
:: من يملك المعلومة يملك الميدان :: 
[-] كل من 3 users say قال شكرا ل AX302 على المشاركة المفيدة
  • Agmcz, B.M.AbdelAziZ, mobile
الرد


التنقل السريع :


مستخدمين يتصفحوا هذا الموضوع: 1 ضيف